Úvodní strana

From CanonBase

Česky - English - Deutsch - Español - Italiano - Nederlands - Svenska - Français


CanonBase

Vítejte v CanonBase, součásti projektu Evropský kánon technické historie divadla. CanonBase mapuje a visualisuje historii technologií novým a odlišným způsobem. Zahrnuje zdroje, fakta, osoby, divadla, vybavení, metody a kolekce a spojuje je navzájem a k existujícím informačním zdrojům tam, kde je to vhodné. K tomuto účelu jsme vyvinuli (a nadále rozvíjíme) unikátní taxonomii. Informace jsou presentovány pomocí map, časových os, stromových struktur a slovních mraků, takže je možné nově nahlédnout vztahy a odhalit nové propojení.

Je mnoho způsobů jak vytěžit z CanonBase informace. Je možné hledat pomocí horní vyhledávací lišty, ale také pomocí polí činnosti nebo typu informace založené na zemi či geografickém území. Je možné využívat tabulky, stromové struktury nebo mapy či prokliknout se dovnitř obsahu. (viz cheat sheet). Pokud disponujete (nebo jste se ochotni naučit!) potřebnými znalostmi, je možné uskutečnit vlastní dotazy do databáze.

Všechny další výstupy projektu Canon jsou také vtěleny do databáze a jsou dostupné přímo pod položkami Příběhy, Nástroje, Metodologie a Síť

Každý den je novým dnem historie, takže CanonBase je – a vždy bude – neuzavřená činnost. Prosíme, vyzkoušejte, experimentujte, testujte a poskytněte nám zpětnou vazbu.

Pokud byste si přáli přidat nebo vylepšit obsah, je možné nás kontaktovat na info [at] podiumtechnieken.be

Canon tým


Typ informace

Pole


Canon výsledky

Copyright

Copiright noticeNástoroje


Wikidata