Välkommen till Canon Base

From CanonBase

Česky - English - Deutsch - Español - Italiano - Nederlands - Svenska - Français

CanonBase

Välkommen till CanonBase - en del av projektet European Canon of Technical Theatre History. CanonBase kartlägger och visualiserar den tekniska teaterns historia på ett nytt och annorlunda sätt. Den innehåller källor, historiska händelser, personer, teatrar, utrustning, tillverkare, metoder och samlingar samt länkar dem till varandra och till befintliga informationskällor. För att möjliggöra projektet har vi utvecklat (och utvecklar fortfarande) en unik taxonomi. Informationen presenteras i form av kartor, tidslinjer, trädstrukturer och ordmoln, så att vi kan se nya relationer och upptäcka nya kopplingar.

Det finns många sätt att utforska informationen i CanonBase. Du kan söka i toppfältet, men också genom att navigera genom ett verksamhetsområde, en typ av information eller utifrån ett land eller ett geografiskt område. Du kan använda tabeller, trädstrukturer eller kartor för att klicka dig vidare in i innehållet. (se fusklappen) Om du har (eller är villig att lära dig!) de färdigheter som krävs kan du också fråga i databasen.

Alla andra resultat av Canon-projektet är också införlivade i databasen, och du kan nå dem direkt under berättelser, verktyg, metoder, och nätverk.

Varje dag är en ny dag i historien, så CanonBase är - och kommer alltid att vara - ett pågående arbete. Ge den gärna ett försök, experimentera, testa och ge oss feedback!

Om du vill hjälpa oss att lägga till eller förbättra innehållet kan du kontakta oss på: info [at] podiumtechnieken.be

Canon-teamet

Typ av information

Fält

Canonprojektets resultat

Copyright

Copiright notice

OtherHelp

Wikidata